2018-10-05 Informacja o przekształceniu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  z dniem 05-10-2018 roku został zakończony, wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, proces wniesienia aportem przedsiębiorstwa prowadzonego przez Tomasza Schabikowskiego pod nazwą:

 

Zakład Zastosowań Elektroniki Przemysłowej "LABORTRONIC" Tomasz Schabikowski

 do spółki pod nazwą:

 

LABORTRONIC Laboratoria Wzorcujące

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

 

Informujemy, że z uwagi na powyższe w dniu 05-10-2018 r.  zmianie uległa forma prawna przedsiębiorstwa, adres, numer konta oraz jej numery NIP, REGON. Spółce został nadany numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000752096). Inne dane przedsiębiorstwa, tj. numery kontaktowe, adresy internetowe pozostają bez zmian. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków) oraz kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

LABORTRONIC Laboratoria Wzorcujące

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

lub

LABORTRONIC Laboratoria Wzorcujące

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Cieszyńska 367 p. 204

43-382 Bielsko – Biała

NIP: 5472208101

REGON: 381501273

KRS: 0000752096

SANTANDER Bank Polska S.A. 4 O Bielsko-Biała nr konta: 88 1090 2590 0000 0001 3754 6062

Z wyrazami szacunku

Tomasz Schabikowski

Małgorzata Schabikowska

wróć