Gwinty ogólnego przeznaczenia i sprawdziany gwintowe

Do kogo jest adresowane szkolenie:
• osoby zajmujące się nadzorem nad przyrządami kontrolno – pomiarowymi
• osoby używające przyrządów kontrolno – pomiarowych
• pracownicy laboratoriów zakładowych pomiarowych i badawczych
• pracownicy działu kontroli jakości
• personel techniczny, pracownicy produkcji

Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się:
Jak ustalić z jakim rodzajem gwintu mamy do czynienia? Jakie są oznaczenia gwintów ogólnego przeznaczenia i sprawdzianów gwintowych? Co to jest skok, podziałka, kąt gwintu, średnica podziałowa? Jak wyliczyć wymiary graniczne gwintów i sprawdzianów gwintowych oraz ich tolerancje? Jakie są sposoby pomiarów gwintów?

Program szkolenia:
• wykaz literatury
• podział gwintów
• średnica znamionowa a podziałka (wg PN-ISO 261: 2001)
• zarys nominalny gwintu walcowego metrycznego ISO
• zalecane pola tolerancji
• oznaczanie gwintów ISO – przykłady
• tolerancje kątów boków sprawdzianów i przeciwsprawdzianów
• podziałka a skok gwintu
• dobór średnicy wałeczków pomiarowych
• średnice optymalne, średnice zunifikowane oraz graniczne
• poprawka na skręcenie wałeczków, poprawka na odkształcenie sprężyste
• pomiary średnicy podziałowej

Co obejmują koszty szkolenia:
• udział w szkoleniu
• materiały szkoleniowe
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
• słodki poczęstunek, kawa, herbata, obiad, nocleg

Forma szkolenia: Wykłady, ćwiczenia, dyskusja
Lokalizacja: Beskidzkie Centrum Szkoleniowo Konferencyjne - Hotel BIT, ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała (Linia autobusowa MZK 10 i 24)
Wykładowca: dr inż. Marcin Starczak
Czas trwania: 2 dni (1-szy dzień godz.: 9:00 – 17:00, 2-gi dzień godz.: 9:00 – 15:00)
Cena szkolenia: 1 520,00 zł netto.