Pomiary chropowatości

Do kogo jest adresowane szkolenie:
• osoby używające przyrządów kontrolno – pomiarowych przeprowadzające pomiary chropowatości lub przygotowujące się do ich przeprowadzania
• pracownicy laboratoriów zakładowych pomiarowych i badawczych
• pracownicy działu kontroli jakości
• personel techniczny, pracownicy produkcji stykający się z zagadnieniami chropowatości

Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się:
Co to jest chropowatość? Chropowatość a falistość. Jakimi parametrami określamy chropowatość i jak je wyznaczyć? Jakie są metody pomiaru chropowatości? Jak dobrać odcinek pomiarowy? Na co musimy zwrócić uwagę dokonując pomiaru chropowatości? Jakie są powody występowania niepoprawnych wyników? Jak rozszyfrować zapisy dotyczące chropowatości na rysunkach?

Program szkolenia:
• parametry chropowatości
• parametry wyznaczane z profilu chropowatości
• metody pomiaru parametrów chropowatości
• filtracja mechaniczna i elektryczna
• praktyczne uwagi dotyczące pomiarów profilometrycznych
• stereometryczne pomiary chropowatości powierzchni
• rysunki – oznaczanie chropowatości

Co obejmują koszty szkolenia:
• udział w szkoleniu
• materiały szkoleniowe
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
• słodki poczęstunek, kawa, herbata, obiad, nocleg

Forma szkolenia: Wykłady, ćwiczenia, dyskusja
Lokalizacja: Beskidzkie Centrum Szkoleniowo Konferencyjne - Hotel BIT, ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała (Linia autobusowa MZK 10 i 24)
Wykładowca: dr inż. Marcin Starczak
Czas trwania: 2 dni (1-szy dzień godz.: 9:00 – 17:00, 2-gi dzień godz.: 9:00 – 15:00)
Cena szkolenia: 1 520,00 zł netto.