Specyfikacje geometrii wyrobów

Do kogo jest adresowane szkolenie:
• osoby zajmujące się pomiarami, mające styczność z rysunkami
• osoby używające przyrządów kontrolno – pomiarowych, analizujące parametry wzorcowania lub pomiarów
• pracownicy laboratoriów zakładowych pomiarowych i badawczych
• pracownicy działu kontroli jakości
• personel techniczny, pracownicy produkcji

Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się:
Co to jest odchyłka prostopadłości, odchyłka równoległości, odchyłka płaskości? Jak interpretować parametry metrologiczne zawarte na rysunkach konstrukcyjnych, czy świadectwach wzorcowania? Jak wyliczyć wartość tolerancji? Jakie są zasady tolerowania?

Program szkolenia:
• przegląd literatury
• definicja i podstawowy podział charakterystyk geometrycznych
• układ tolerancji i pasowań wałków i otworów
• tolerancje ogólne
• modyfikatory wymiarów
• zasady tolerowania (wraz z wymaganiem powłoki)
• niejednoznaczności w tolerowaniu tradycyjnym
• klasyfikacja tolerancji geometrycznych
• symbole dodatkowe w tolerowaniu geometrycznym
• tolerowanie kształtu
• bazy
• tolerowanie kierunku
• tolerowanie położenia
• tolerowani bicia
• modyfikatory
• wybrane elementy technik pomiarowych

Co obejmują koszty szkolenia:
• udział w szkoleniu
• materiały szkoleniowe
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
• słodki poczęstunek, kawa, herbata, obiad, nocleg

Forma szkolenia: Wykłady, ćwiczenia, dyskusja
Lokalizacja: Beskidzkie Centrum Szkoleniowo Konferencyjne - Hotel BIT, ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała (Linia autobusowa MZK 10 i 24)
Wykładowca: dr inż. Marcin Starczak
Czas trwania: 2 dni (1-szy dzień godz.: 9:00 – 17:00, 2-gi dzień godz.: 9:00 – 15:00)
Cena szkolenia: 1 220,00 zł netto.