Wielkości geometryczne

Długość

 • płytki wzorcowe kl. 0, 1, 2
 • wałeczki pomiarowe
 • przyrządy suwmiarkowe: suwmiarki
 • spoinomierze
 • wysokościomierze suwmiarkowe, głębokościomierze suwmiarkowe
 • mikrometry: zewnętrzne, wewnętrzne
 • mikrometry laserowe
 • czujniki zegarowe: analogowe, cyfrowe, z uchylnym trzpieniem (diatesty)
 • średnicówki: dwupunktowe czujnikowe, trójpunktowe mikrometryczne, trójpunktowe czujnikowe
 • średnicówki mikrometryczne dwupunktowe*
 • dalmierze laserowe
 • przymiary: półsztywne, wstęgowe
 • przymiary sztywne
 • przymiary składane*, bławatne*
 • mierniki do pomiaru grubości powłok (warstwomierze), grubościomierze ultradźwiękowe
 • folie wzorcowe
 • wzorce schodkowe do grubościomierzy ultradzwiękowych
 • głębokościomierze czujnikowe, mikrometryczne
 • grubościomierze czujnikowe
 • szczelinomierze
 • pierścienie wzorcowe
 • sprawdziany tłoczkowe
 • transametry
 • projektory pomiarowe*
 • mikroskopy pomiarowe uniwersalne* i warsztatowe*
 • płyty pomiarowe: granitowe, stalowe
 • macki: do pomiarów zewnętrznych, do pomiarów wewnętrznych
 • płaskorównoległe płytki interferencyjne – odchyłka od długości nominalnej
 • sprawdziany gwintowe*
 • lupy pomiarowe*
 • noże Peters'a*

 

Kąt:

 • kątomierze uniwersalne: analogowe i cyfrowe
 • kątowniki 90º dwuramienne
 • kątowniki 90 o walcowe*
 • poziomnice

 

Geometria powierzchni:

 • płaskie płytki interferencyjne – odchyłka płaskości
 • płaskorównoległe płytki interferencyjne – odchyłka płaskości, odchyłka równoległości
 • pryzmy* - odchyłka płaskości, odchyłka równoległości
 • przyrządy do pomiaru chropowatości*
 • płyty pomiarowe

 

* wzorcowanie realizowane poza zakresem akredytacji.