Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym

Do kogo jest adresowane szkolenie:
• osoby zajmujące się nadzorem nad przyrządami kontrolno – pomiarowymi
• osoby używające przyrządów kontrolno – pomiarowych
• pracownicy laboratoriów zakładowych pomiarowych i badawczych
• pracownicy działu kontroli jakości, osoby wykonujące pomiary
• personel techniczny, pracownicy produkcji

Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się:
Jak prawidłowo realizować zadania związane z nadzorem nad wyposażeniem pomiarowym? Jakie informacje są potrzebne aby ocenić, czy przyrząd jest „dobry”? Co to jest specyfikacja, z którą stwierdzamy zgodność? Czym różnią się wzorcowanie, kalibracja, sprawdzenie czy adiustacja? Jak wyznaczyć odstępy czasu między wzorcowaniami? Świadectwo wzorcowania, czy to już wszystko? Które informacje ze świadectwa wzorcowania są dla nas najistotniejsze? „Czarna magia”, czyli spójność pomiarowa, stwierdzenie zgodności, niepewność pomiaru po szkoleniu będą miłymi tematami, o których swobodnie będą Państwo rozmawiać.

Program szkolenia:
• podstawowe zadania prawidłowego nadzoru nad wyposażeniem
• identyfikacja przyrządów kontrolno-pomiarowych
• wzorcowanie, kalibracja, sprawdzenie pośrednie (okresowe), adiustacja
• świadectwo wzorcowania
• status wzorcowania
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności ze specyfikacją
• wyznaczanie odstępów czasu między wzorcowaniami – analiza literatury (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, ILAC-G24 OIML D10: 2007)
• zasady ogólne
• szczegóły stosowanych metod wyznaczania odstępu czasu między wzorcowaniami.

Co obejmują koszty szkolenia:
• udział w szkoleniu
• materiały szkoleniowe
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Forma szkolenia: Wykłady, ćwiczenia, dyskusja
Lokalizacja: szkolenie on-line
Wykładowca: mgr Małgorzata Schabikowska
Czas trwania: 1 dzień (godz.: 9:00 – 16:00)