O firmie

 

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące

nr AP 045

Firma LABORTRONIC istnieje od 1995 roku i zajmuje się wzorcowaniem przyrządów kontrolno – pomiarowych w siedzibie laboratorium oraz na liniach przemysłowych i ciągach technologicznych w miejscu zainstalowania. Dzięki doświadczonej oraz kompetentnej kadrze specjalistów, nowoczesnym sprzęcie laboratoryjnym oraz orientacji na potrzeby Klientów w ciągu kilku ostatnich lat stało się jednym z najbardziej uznanych laboratoriów wzorcujących w Polsce. Wieloletnia współpraca z naszymi Klientami, będącymi wiodącymi firmami w przemyśle motoryzacyjnym, elektroenergetycznym, lotniczym, wojskowym, chemicznym i spożywczym potwierdza wysoką jakość, łatwą dostępność realizowanych usług oraz ich umiarkowaną cenę. Laboratorium uzyskało status Akredytowanego Laboratorium Wzorcującego (według normy PN-EN ISO/IEC 17025) w roku 2002 i zgodnie z międzynarodowymi porozumieniami, świadectwa wzorcowania wydawane przez laboratorium są uznawane na całym świecie. Prowadzone przez najwybitniejszych specjalistów coroczne oceny pracy laboratorium potwierdzają jego wysokie kompetencje, a rozwój zapewnia spełnienie Państwa oczekiwań i wymagań.

Zapraszamy do współpracy


 

Polityka Jakości Laboratorium Wzorcującego

LABORTRONIC Laboratoria Wzorcujące oferuje swoim Klientom szeroki zakres wzorcowań przeprowadzanych z wysoką jakością, realizację usługi w miłej, przyjaznej atmosferze i rzetelną obsługę otwartą na potrzeby klienta

Kierownictwo Laboratorium deklaruje:  

 1. Realizację usług w ramach systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025.
 2. Elastyczne podejście do wymagań i potrzeb klienta.
 3. Świadczenie usług zgodnych z wymaganiami klienta, w ustalonych terminach  i po ustalonych cenach.
 4. Dobrą praktykę profesjonalną i wiarygodne wyniki przeprowadzanych wzorcowań.
 5. Stałe podnoszenie jakości usług przez:
  - podwyższanie kwalifikacji personelu;
  - właściwe wyposażenie;
  - utrzymywanie w świadomości personelu znaczenia Klienta i spełniania jego wymagań;
  - zapewnienie, że cały personel związany z działalnością dotyczącą wzorcowania jest zaznajomiony i właściwie stosuje postanowienia dokumentacji systemu zarządzania w swojej pracy;
  - analizę i ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania;
  - rozszerzanie zakresu akredytacji.