Szkolenia

Każdego dnia odpowiadamy na Państwa pytania związane z przyrządami pomiarowymi – nadzorem nad nimi, metodyką pomiarową, jakościowymi konsekwencjami podejmowanych działań. Dostrzegliśmy potrzebę uruchomienia szkoleń. Opracowaliśmy tematy, które według nas są bardzo istotne a uzupełnienie, uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy w ich zakresie sprawi, że poczują się Państwo pewni w swoich działaniach. Pierwsze tematy szkoleń dotyczą zagadnień ogólnych związanych z interpretacją świadectw wzorcowania, stwierdzeniem zgodności, ustalaniem odstępów między wzorcowaniami oraz interpretacją parametrów metrologicznych. Kolejne dotyczą wiedzy bardziej szczegółowej np. pomiarów chropowatości, kompleksowej wiedzy dotyczącej gwintów ogólnego przeznaczenia i sprawdzianów gwintowych. Chcielibyśmy, aby nasze szkolenia pomogły odpowiedzieć na pytania, które pojawiają się w Państwa pracy i sprawiły, żeby realizacja zadań związanych z szeroko pojętym nadzorem nad przyrządami pomiarowymi stała się łatwa i przyjemna. Będziemy także słuchać Państwa głosów i postaramy się, aby nasze szkolenia dotykały tych tematów z obszaru metrologii, kontroli jakości jak i systemu zarządzania, o których chcielibyście wiedzieć więcej lub które są powodem niepewności w Państwa działaniu. Przygotujemy się, aby zrealizować każde Wasze indywidualne zamówienie i „uszyć szkolenie na miarę”. Zanim przedstawimy Państwu ofertę ,,uszytą na miarę”, nasi trenerzy przeanalizują Państwa oczekiwania i wymagania, co do potrzeb szkoleniowych. Dzięki uzyskanym informacjom będziemy mogli przygotować spójną propozycję ofertową. Postaramy się, by zarówno Państwa, jak i nasza praca, przyniosła satysfakcję i zadowolenie. A przede wszystkim – pozytywne efekty wspólnej pracy!

Tematy szkoleń:

INTERPRETACJA ŚWIADECTW WZORCOWANIA

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ


NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM KONTROLNO-POMIAROWYM. WYZNACZANIE ODSTĘPÓW CZASU MIĘDZY WZORCOWANIAMI


SPECYFIKACJE GEOMETRII WYROBÓW. TOLEROWANIE GEOMETRYCZNE WG ISO 1101 (tolerowanie kształtu, kierunku, położenia i bicia) WRAZ Z PODSTAWAMI TOLEROWANIA WYMIARÓW


GWINTY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA I SPRAWDZIANY GWINTOWE


POMIARY CHROPOWATOŚCI

Szkolenia prowadzone są przez osoby posiadające ugruntowaną i szeroką wiedzę dotyczącą tematów szkoleń.
dr inż. Marcin Starczak obecnie zatrudniony w Labortronic Laboratoria Wzorcujące Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, w przeszłości wieloletni wykładowca, nauczyciel akademicki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na Wydziale Budowy Maszyn w Laboratorium Metrologii, autor lub współautor wielu publikacji naukowo-badawczych dla przemysłu z zakresu jakości, sprawdzania maszyn współrzędnościowych oraz ekspertyz dokładności wykonania maszyn.

mgr Małgorzata Schabikowska – Kierownik Działu Laboratorium Wielkości Geometrycznych, Z-ca Kierownika Laboratorium, Pełnomocnik ds. SZ (współwłaściciel akredytowanego laboratorium wzorcującego nr AP 045 Labortronic Laboratoria Wzorcujące Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa).

Jeśli chcielibyście Państwo, żeby szkolenie zostało przeprowadzone u Was na miejscu – skontaktujcie się z nami. Udzielamy konsultacji indywidualnych, których tematy ustalane są z klientem.